Trenta anys d’ordinadors personals

Altair: kit automuntable
Avui fa trenta anys que es va posar a la venda el primer ordinador personal, conegut amb el nom d’Altair 8800. Aquí va començar tot, per a bé i per a mal (cal no oblidar que un dels primers productes de Micro-Soft, així amb un guionet, va ser justament l’anomenat Altair BASIC).
Hi ha dues versions ben diferents sobre les raons que varen empènyer els constructors de l’Altair. D’una banda, hi ha la d’Ed Roberts president de la companyia responsable del llançament, dedicada a fabricar equips electrònics, i que diu que estava a punt de fer fallida. L’Altair era, simplement, el darrer cartutx que li quedava per salvar l’empresa i va funcionar.
Per l’altra banda hi ha la versió del vice-president de marketing de la mateixa empresa, David Bunnell que va “vendre” als autors del llibre Approaching Zero una versió força més romàntica que parla d’un projecte de llei del govern americà que pretenia exigir una espècie de llicència per poder programar un ordinador: [volíem] fer avinent la informàtica a milions de persones i fer-ho aviat, abans que l’estúpid govern dels Estats Units pogué fer-hi res. I afegeix: Arribarem a la conclusió que calia fer arribar una partida de centenars d’ordinadors a la gent, abans que es consolidés una idea tan perillosa. Altrament 1984 seria com a 1984. Justament aquesta és la idea que va fer servir Ridley Scott -9 anys desprès- per a confegir el memorable espot de presentació dels ordinadors Macintosh.
Tanmateix, de ben segur que, com sempre, la veritat deu estar en algun indeterminat punt a mig camí entre les dues versions. El nom d’Altair va ser cosa de la filla de Roberts, el qual li va demanar un nom que tengués l’aparença d’alguna cosa d’alta tecnologia i la filla li va dir el nom d’una estrella que sortia a Star Treck. Tanmateix, podria ser que una bona part de l’èxit de l’Altair sigui degut a que la revista Popular Electronics li dedicava la portada un ampli reportatge interior del seu número de gener de 1975. La foto mostra com eren els kits amb les peces -que d’això es tractava- que rebien els compradors de l’Altair.

David Bunnell és el fundador de revistes com PC Magazine, PC World, Macworld, Macworld Expo, New Media i BioWorld, entre d’altres menuderies. Finalment, aquí podeu trobar una entrevista amb en Roberts.